Κάμερες Ασφαλείας και Καταγραφικά.

Κάμερες Ασφαλείας και Καταγραφικά.

Οι κάμερες ασφαλείας δεν αποτελούν εφεύρεση του 21 αιώνα, αντιθέτως χρησιμοποιούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 60’ προκειμένου να υπάρχει εποπτεία σε χώρους που δεν είναι άμεσα και συνεχώς προσβάσιμοι. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει στη τεχνολογική πρόοδο αυτών των συστημάτων, αλλά η βασική φιλοσοφία παρέμεινε η ίδια.

Ως σύστημα «κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται «cctv», ορίζεται το ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης που αποτελείται από τις κάμερες ασφαλείας, το καταγραφικό και την καλωδίωση αυτών που εξορισμού δεν είναι εκτεθειμένη σε κοινή θέα, συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο που η πρόσβαση στην εικόνα των καμερών να είναι εφικτή από μόνο ένα και μοναδικό σημείο, όπως είναι το “control room” ή ελληνιστή το Κέντρο Ελέγχου. Με βάση το παραπάνω αξίωμα, όλα τα σύγχρονα συστήματα που παρέχουν πρόσβαση στην εικόνα των καμερών καθώς και διαχείριση των εγγραφών τους μέσω κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον όρο «CCTV».

Σήμερα, τα συστήματα καμερών ασφαλείας χωρίζονται σε δύο κυρίωςκατηγορίες. Τα αναλογικά συστήματα και τα ψηφιακά.

Ως αναλογικά, ορίζονται τα συστήματα που φέρουν εξοπλισμό αναλογικής μετάδοσης και καταγραφής της εικόνας. Τυπικές αναλύσεις αναλογικών καμερών ασφαλείας είναι οι:

420tvl,

520tvl,

600tvl,

700tvl,

720tvl,

800tvl,

960tvl,

1080tvl,

1200tvl.

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι όσο αυξάνει το «tvl»- television lines, δηλαδή η ανάλυση των καμερών, τόσο καλύτερη η ποιότητα και η ευκρίνεια της εικόνας. Η μετάδοση της εικόνας πραγματοποιείται κυρίως με χρήση ομοαξωνικού καλωδίου 50Ω ή 75Ω RG-59 ή RG-6 υψηλής θωράκισης. Βασικό κριτήριο για την χρήση αναλογικών καμερών αποτελεί η απόσταση που θα τοποθετηθούν σε σχέση με το καταγραφικό που θα «οδηγούν». Όσο μεγαλώνει η απόσταση τόσο πέφτει η ποιότητα, δημιουργώντας χαμηλή αντίθεση, είδωλα και γενικά προβλήματα ευκρίνειας στην εικόνα. Άρα η ποιότητα του καλωδίου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιλογή αναλογικών καμερών ασφαλείας. Κατά τα λοιπά, η εικόνα ενός σωστά μελετημένου και εγκατεστημένου αναλογικού συστήματος καμερών ασφαλείας, κρίνεται ισάξια αν όχι καλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις, από την αντίστοιχη εικόνα των πιο σύγχρονων τεχνολογικά ψηφιακών συστημάτων καμερών ασφαλείας.

Ως ψηφιακά συστήματα καμερών ασφαλείας ορίζονται εκείνα που η εικόνα των καμερών κωδικοποιείται ψηφιακά και μεταδίδεται μέσω καλωδίων δικτύου RJ-59 ή LAN CABLES όπως συνηθίζεται να ονομάζονται, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καθαρότητα της εικόνας ανεξαρτήτως της απόστασης του καλωδίου. Με απλά λόγια, η ψηφιακή κάμερα διαβάζει την εικόνα όπως η αναλογική, την ψηφιοποιεί-κωδικοποιεί και την μεταδίδει στο αντίστοιχο ψηφιακό καταγραφικό το οποίο αναλαμβάνει να ανασυνθέσει την κωδικοποιημένη πληροφορία ξανά σε εικόνα. Χαρακτηριστικό της ψηφιακής μετάδοσης είναι η παντελής έλλειψη παράσιτων και ειδώλων στην εικόνα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ψηφιακή τηλεόραση (digea) που μπήκε στη ζωή μας το 2011.

Παρά την φαινομενικά μεγάλη διαφορά του κόστος των δύο συστημάτων (αναλογικά- ψηφιακά), με τα ψηφιακά να είναι αρκετά ακριβότερα, η εγκατάσταση ενός αναλογικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης υψηλών απαιτήσεων μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποδειχθεί πιο δαπανηρή επιλογή, εφ’ όσων το τελικό αποτέλεσμα της αρτιότητας της εικόνας είναι το απόλυτο ζητούμενο.

Απευθυνθείτε στους καταξιωμένους και έμπειρους τεχνικούς εγκαταστάτες της εταιρίας RAVEN SYSTEMS που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σύστημα καμερών ασφαλείας που ταιριάζει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, προσφέροντάς σας ότι ακριβώς χρειάζεστε χωρίς περιττά έξοδα.

Comments are closed.