Συναγερμοι Artec

  • ARTEC AR-7668 GSM SET.

    ARTEC AR-7668 GSM SET.

    ΤΙΜΗ: 399€ με ΦΠΑ και Εγκατάσταση. -GSM/PSTN κεντρική μονάδα ΑR-7668 8 ενσύρματων ζωνών -128 διευθυνσιοδοτημένες ζώνες ΒUS -Ενσωματωμένος δέκτης 32…